Trwa rekrutacja uzupełniająca!

W związku z zakończeniem pierwszego etapu rekrutacji do Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi „Małe Kroczki” Dyrektor Przedszkola na podstawie § 3 pkt. 15 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w ramach projektu „Ręka w rękę” ogłasza drugą edycję rekrutacji – nabór uzupełniający na wolne miejsca wychowania przedszkolnego na podstawie kryteriów stosowanych przy pierwszym naborze.
Formularze zgłoszeniowe (Załącznik nr 1) wraz ze stosownymi dokumentami potwierdzającymi kryteria określone w §2 pkt 2 w/w Regulaminu należy złożyć do dnia 31 maja 2020 roku za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście w siedzibie Firmy Usługowej Mariusz Tyński, ul. Południowa 19A, 33-112 Tarnowiec po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie na odbiór kompletu dokumentów lub przesłania skanu dokumentów rekrutacyjnych na adres poczty elektronicznej: biuro@malekroczki-tarnow.pl a następnie przesłanie za pomocą poczty lub kuriera (decyduje data wpływu dokumentów do Biura Projektu) lub dostarczenie papierowej wersji w ciągu 7 dni od przesłania skanów jednak nie później niż ostatniego dnia rekrutacji.

 

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami rekrutacyjnymi.