Projekt Most Pokoleń

Fundacja ”Most Pokoleń” od sierpnia 2021r w Partnerstwie z Niepublicznym Przedszkolem z Oddziałami Integracyjnymi „ Małe Kroczki” w Tarnowie, Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnowie, Branżową Organizacją Odzysku Opakowań, Pasieką „ Złota Kuszka” Piotr Łosiński realizuje Projekt: „ Małe Kroczki na tropie przyrody”

Dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Krakowie w ramach Programu Priorytetowego- edukacja ekologiczna.

Celem głównym zadania jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej i wzrost wiedzy z zakresu  ochrony środowiska u dzieci przedszkolnych poprzez edukację ekologiczną na temat ochrony powietrza, klimatu, wód, właściwą gospodarkę odpadami oraz ochrony różnorodności biologicznej.

W ramach zadania będą realizowane następujące działania:

  1. Utworzenie klubiku „ Małego Ekologa”
  2. Realizacja programu edukacji ekologicznej „ Młodego Ekologa”
  3. Akcja „ Włącz Eko Działania”- zbiórka baterii, telefonów, nakrętek
  4. Wyjazd edukacyjny do Centrum Edukacji Przyrodniczej w Jastrzębi
  5. Happening ekologiczny i konkurs z nagrodami
  6. Akcja „ Zielone Przedszkole” – sadzenie kwiatów, drzew, roślin, stworzenie ogródka ekologicznego.