Integracja…? To ma sens!

Wybierając przedszkole dla swojego dziecka rodzice kierują się chęcią zapewnienia mu jak najlepszego rozwoju. Chcą, aby stało się samodzielne, kreatywne i mądre. Liczą na to, że czas spędzony w przedszkolu wyposaży je w umiejętności, które pozwolą na dalszą, pełną sukcesów edukację. Oferty przedszkoli stają się coraz bogatsze i każda z nich z pewnością jest warta zainteresowania. W przedszkolu integracyjnym dzieci uczą się jednak czegoś, co nie zostało ujęte w podstawie programowej, ani żadnym programie, podręczniku. Czegoś, czego nie można nauczyć się z żadnej książki na pamięć, czego nie można tak po prostu komuś opowiedzieć. Jest to doświadczenie wrażliwości na drugiego człowieka. Co więcej, dzieci zdobywają je w naturalnych sytuacjach społecznych, przez co tzw. „inność” staje się dla nich codziennością. Jak bardzo naturalny jest to proces mogą potwierdzić tylko ci, którzy na co dzień mają okazję obserwować, zaskakujące często, reakcje maluchów i subtelnie kierować przebiegiem rodzących się relacji. Taki właśnie cel przyświecał będzie Naszemu Przedszkolu. Chcemy, aby każdy czuł się
w nim tak samo ważny i potrzebny.