Zajęcia Logopedyczne

Komunikacja towarzyszy nam od pierwszych chwil życia. Można się do siebie uśmiechnąć, można pomachać, można porozmawiać.
Przedszkole to takie miejsce, w którym wciąż dzieje się coś nowego, dzieci nawiązują przyjaźnie, uczą się nowych zabaw, poszerzają słownictwo.
Zajęcia logopedyczne, prowadzone w naszym przedszkolu, mają charakter zabawowy. Ich celem jest stymulowanie rozwoju mowy oraz praca nad poprawną artykulacją. Terapia logopedyczna skoncentrowana jest na emocjach dziecka, a zadania i zabawy dobierane są indywidualnie do jego potrzeb. Maluchy rozwijają się językowo i poznawczo, uczą się mówić o uczuciach, opisywać swoje emocje, poprawiają zdolności manualne.
Dzieciom z dużymi trudnościami komunikacyjnymi będzie towarzyszył neurologopeda. W zależności od potrzeb podopiecznych wdrażane będą alternatywne formy komunikacji. Zajęcia będą dostosowane do potrzeb podopiecznych. Uwzględnią naukę porozumiewania się, odnajdywania w przedszkolnej codzienności. Pojawią się na nich zabawy paluszkowe, ruchowe oraz muzyczne.
Wszystko po to, aby dzieci czuły się dobrze i bezpiecznie posiadając narzędzia do wyrażania własnego zdania i emocji.