Realizujemy Projekt „Ręka w rękę”

Wszelkie informacje związane z dofinansowaniem z Funduszy Europejskich dla naszego Przedszkola.

Realizujemy Projekt „Ręka w rękę” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR.
Projekt ma na celu stworzenie nowego przedszkola z wykwalifikowaną kadrą nauczycieli i specjalistów oraz przewiduje zwiększenie dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Miasta Tarnowa poprzez stworzenie 60 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w tym 8 miejsc dla dzieci z niepełnosprawnościami (projekt zakłada utworzenie 3 oddziałów po śr. 20 dzieci dla dzieci w wieku 3 – 7 lat, w przypadku dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do ukończenia 9 lat).
Dzięki współfinansowaniu z Funduszy Europejskich powstanie nowoczesne przedszkole dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami z trzema salami oraz gabinetami terapeutycznymi dla dzieci wyposażonymi w nowe pomoce dydaktyczne i sprzęt, łazienkami przy każdej z sal, jadalnią oraz własną kuchnią, dzięki której Państwa dzieci będą miały zapewnione zdrowe posiłki przygotowywane pod okiem dietetyka. Plac zabaw oraz ogródek przedszkolny ubogaci pobyt dzieci w przedszkolu, a w otaczającym przedszkole lasku dzieci będą miały możliwość zabaw na świeżym powietrzu.

Projekt zakłada również realizację licznych zajęć dodatkowych dla dzieci z naszego przedszkola:

 • Zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz stwierdzonymi problemami:
  – Rehabilitacja ruchowa
  – Gimnastyka korekcyjna
  – Terapia pedagogiczna
  – Zajęcia metodą integracji sensorycznej
  – Rewalidacja indywidualna
  – Wczesne wspomaganie rozwoju
  – Zajęcia z psychologiem
  – Zajęcia logopedyczne
  – Zajęcia z neurologopedą
 • Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe:
  – Zajęcia z języka angielskiego
  – Zajęcia matematyczne
  – Zajęcia teatralne
  – Zajęcia muzyczno-ruchowe / rytmika
  – Wyjazd edukacyjny do Klockolandu w Krakowie rozwijający kompetencje matematyczno-przyrodnicze

Ponadto w celu podniesienia jakości i poziomu nauczania dla kadry naszego przedszkola zaplanowane zostały specjalistyczne szkolenia z zakresu pedagogiki specjalnej umożliwiające przygotowanie wysoko wykwalifikowanych nauczycieli do pracy nowoczesnymi metodami z dziećmi z deficytami rozwojowymi i prowadzenia zajęć terapeutycznych.