mgr Joanna Pater

Oligofrenopedagog, logopeda

Ukończyła pięcioletnie studia magisterskie w zakresie pedagogiki rewalidacyjnej ze specjalnością oligofrenopedagogika w Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz studia podyplomowe z logopedii (Wyższa Szkoła Pedagogiczno-Filozoficzna „Ignatianum” w Krakowie). Jest nauczycielem dyplomowanym. Od ponad 11 lat pracuje z dziećmi
z niepełnosprawnościami i trudnościami w rozwoju w placówkach integracyjnych. Pracowała również jako logopeda w szkole specjalnej. Doświadczenie zdobywała także odbywając staż w Poradni dla Dzieci z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami Rozwoju „Effatha”.

Lubi indywidualny kontakt z podopiecznymi. Szczególnie dużo uwagi poświęciła, w trakcie swojej zawodowej ścieżki, dzieciom z autyzmem. Aktualnie doskonali umiejętności w zakresie wspierania szeroko pojętej komunikacji, ze szczególnym zainteresowaniem możliwościami, jakie daje komunikacja alternatywna. Jest wnikliwa i wymagająca, chętnie dzieli się wiedzą z innymi.

Prywatnie mama niespełna siedmioletniej Zosi. Uwielbia książki, również te dla dzieci, konwalie, długie rozmowy i spacery.

Wybrane kursy i szkolenia:

 • KORP – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1 m.ż. do 9 r.ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju;
 • kurs „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”;
 • szkolenie „Dziecko z afazją w przedszkolu i szkole – problemy diagnozy i terapii”
 • Makaton – szkolenie I° i II° (szkolenie podstawowe i zaawansowane)
 • „Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci niemówiących”
 • „Praktyczny kurs wspomagających i alternatywnych metod porozumiewania się”
 • „Zachowania problemowe/trudne zakłócające codzienne funkcjonowanie osoby ze spektrum autyzmu”
 • „Wspomaganie rozwoju dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”
 • szkolenie EEG-Biofeedback I°
 • terapia ręki I° i II°
 • szkolenie I° w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej
 • kurs podstawowy I° w zakresie Ruchu Rozwijającego bazującego na metodzie Weroniki Sherborne
Skip to content