PLAN DNIA
Drodzy rodzice!!! Przedstawiamy ramowy plan dnia w naszym przedszkolu.
6.30-8.00 Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne.
8.00-8.15 Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne.
8.15-8.45 Śniadanie, wdrażanie do kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłków.
8.45-10.00 Czynności higieniczne po śniadaniu, zintegrowana działalność edukacyjno-wychowawcza,
zabawy dydaktyczne, plastyczno- techniczne, ruchowe.
10.00-10.15 Drugie śniadanie.
10.30-11.00 Spacer, zabawy na świeżym powietrzu.
11.00-11.15 Zajęcia ruchowe, czynności higieniczne przed obiadem.
11.15-11.45 Obiad, wyrabianie u dzieci kultury jedzenia.
12.00-14.15 Odpoczynek poobiedni, leżakowanie, relaksacja.
14.15-14.30 Podwieczorek.
14.30-17.00 Zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, praca wyrównawcza i indywidualna, zajęcia o charakterze wychowawczym, prace porządkowe, rozchodzenie się dzieci do domów.