mgr Jolanta Ciesielczyk

pedagog specjalny, surdopedagog, oligofrenopedagog

Ukończyłam studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny) na kierunku pedagogika specjalna w zakresie surdopedagogiki (rewalidacja osób niesłyszących), a także studia podyplomowe w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną- oligofrenopedagogiki. Posiadam tytuł licencjata w zakresie logopedii.

Jestem nauczycielem dyplomowanym. Od ponad 20 lat pracuję w Internacie przy specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Tarnowie gdzie jestem wychowawcą dzieci i młodzieży z wadami słuchu. W swej pracy realizuję swoją pasję jaką jest teatr współorganizując od wielu lat w internacie zajęcia koła Teatralnego ,, Arlekin”.

Prywatnie jestem mamą czterech synów. Lubię podróże bliższe i dalsze. Czas wolny spędzam oddając się rękodziełu jakim jest haft, szydełkowanie, makrama.

Kursy i szkolenia

  • Trzystopniowy kurs języka miganego dla nauczycieli
  • Kurs,, Mówimy z fonogestami”
  • Szkolenie ,,Trudne zachowania dziecka ze spektrum autyzmu- podstawy teoretyczne, specyfika trudnych zachowań, sposoby niwelowania trudnych zachowań, współpraca z rodzicami”
  • Szkolenie,, Alternatywne metody komunikacji z osobami niemówiącymi, niepełnosprawnymi intelektualnie”
  • Dwustopniowy kurs ,, AAC komunikacja wspomagająca i alternatywna- jak zacząć pracę w obszarze komunikacji z dzieckiem lub dorosłą osoba z autyzmem”
Skip to content