mgr Anna Waz

Neurologopeda, tyflopedagog

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. Ken w Krakowie na kierunku Filologia polska ze specjalnością logopedia, a także studiów podyplomowych z zakresu neurologopedii z balbutologią (terapią jąkania) i studiów podyplomowych z zakresu tyflopedagogiki. W trakcie studiów Edukacja i rehabilitacja osób
z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika).

Od ponad 10 lat pracuje z dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi w placówkach medycznych i edukacyjnych.

Specjalizuje się w terapii opóźnionego rozwoju mowy u dzieci, oraz w pracy z dziećmi niewidomymi. W pracy z najmłodszymi bliskie jest jej podejście podążania za dzieckiem (Metoda Floortime, responsywność, uczenie się poprzez zabawę).W terapii stawia na relację zarówno z dzieckiem, jak i z rodzicem, która stanowi bazę, pozwala budować efektywną terapię i uzyskiwać oczekiwane efekty. Ceni pracę w zgranym zespole i kompleksowe podejście do pacjenta.

Prywatnie mama Alicji.

Ważniejsze szkolenia:

Miogopedia- terapia miofunkcjonalna praktycznie.

Jak rozwijać i ćwiczyć wzrok dzieci? Rozwój, zaburzenia i ćwiczenia wzroku.

Optodysleksja.

Tyflologopedia w praktyce diagnostyczno-terapeutycznej.

Wszystko o wędzidełku. W pigułce. Okiem praktyka.

PECS -poziom 1.

ETTHNO- elastyczny terapeutyczny taping w logopedii podejście Esther de Ru.

Praca z dzieckiem niepełnosprawnym- trisomia 21, MPD, Pierre Robin i inne rzadkie wady genetyczne.

Masaż logopedyczny od podstaw-podejście praktyczne.

Logorytmika.

Rola logopedy we wspomaganiu rozwoju komunikacji dziecka potrzebującego AAC.

Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się AAC cz1.

Kurs doskonalący- „Rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych”.

Postępowanie logopedyczne z pacjentami po laryngektomii i tracheostomii.

Zaburzenia karmienia- diagnoza neurologopedyczna.

Rozwijanie percepcji słuchowej u dzieci w wieku przedszkolnym.

 

Skip to content