mgr Anna Kajmowicz

Nauczyciel wychowania przedszkolnego, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog

Jest absolwentką studiów licencjackich o specjalności nauczycielskiej: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna oraz magisterskich na kierunku: pedagogika szkolna z elementami terapii pedagogicznej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogika- edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Swoje umiejętności pedagogiczne rozwijała w czasie dwuletniego wolontariatu w Uniwersytecie Otwartym KUL, współtworzyła zajęcia dla dzieci oraz animacje czasu wolnego. Pracowała również dwa lata w przedszkolu Pałacyk Malucha w Tarnowie na stanowisku nauczyciela wychowawcy.

Prywatnie jest szczęśliwą mamą małej Zosi, dzięki której rozwinęła swoją pasję tworzenia pomocy dydaktycznych.

  • Kurs wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży
  • Szkolenie: wprowadzenie do zagadnień związanych z etiologią, systematyką i objawami autystycznego spektrum
  • Szkolenie: Wczesna diagnoza autyzmu
  • Konferencja metodyczna: Pomysły na zmysły, czyli zabawy z wykorzystaniem elementów integracji sensorycznej
  • Certyfikat uczestnictwa w Seminarium: Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej
  • Certyfikat uczestnictwa w Seminarium: Wdrażanie do zachowań kreatywnych dzieci w edukacji wczesnoszkolnej i wychowaniu przedszkolnych (zajęcia literackie, teatralne, plastyczne, muzyczne, kształcenie przyrodnicze)
  • Certyfikat: Teatr – szansą integralnego rozwoju; Edukacja artystyczna szansą rozwoju
Skip to content